Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısı

Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısı Siyəzən sürətlə dəyişir, gözəlləşir. Hətta yaşlı sakinlər belə təsdiqləyirlər ki, heç vaxt Siyəzəndə indiki kimi tikinti-quruculuq, yaşıllaşdırma-abadlıq işləri görülməyib. Bu ab-hava təkcə Siyəzən şəhərində yox, rayonun bütün yaşayış məntəqələrində hiss olunur.

Yaşayıb-yaşayıb ömrün yetkin bir mərhələsinə çatanda və çevrilib arxada qalan onilliklərə nəzər salanda, xatırlamağa, arxalanmağa, öyünməyə nəsə tapa bilirsənsə, yaşadıqlarına görə təəssüflənmirsənsə, deməli, ömrün hədər getməyib.

Deməli, ALLAHIN bəxş etdiyi ömrü doğru-düzgün yaşamaq, ədalətli, xeyirxah, el-oba, cəmiyyət üçün lazımlı, gərəkli olmaq, haqqı-nahaqqa verməmək, başqalarının haqqını tapdamamaq kimi dəyərlərə sadiq qalmağı bacarmısan. Belə yaşamaq, əlbəttə, hər kəsə nəsib olmur.

Amma dünya belə dəyərli, qiymətli insanlardan xali də deyil. Bu yazıda məhz elə insanlardan birinin - icra başçısı, xeyriyyəçi Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzovun keçdiyi mənalı ömür yoluna qısa da olsa, nəzər salmağa çalışacağıq.

Təsadüfən deməyiblər, elin gözü tərəzidir. Hər bir insanı öz mühiti, öz toplumu formalaşdır və onun həyatına, fəaliyyətinə ən sərrast qiyməti də məhz öz ətrafı, tanıdıqları, yaşadığı, üzvü olduğu toplum verir. Bu qiymətləndirmədən uğurla keçmək, bu imtahandan alnıaçıq çıxmaq isə hər adamın nəsibi olmur.

Əgər bugünə kimi yaxşılıq etdiyi, təmənnasız xeyirxahlıq göstərdiyi çoxsaylı insanların minnətdarlığını və alqışlarını da mükafat saysaq, onda deyə bilərik ki, Novruz Novruzovun saysız-hesabsız mükafatlar və təltiflər müəllifidir.

Novruz Novruzovun səmimiyyət, xeyirxahlıq, mərdlik, düzlük kimi müsbət insanı keyfiyyətlərini də, xüsusi ilə qeyd etmək lazımdır. O, həm də nümunəvi ailə başçısı, bir nəslin, mən deyərdim ki, bir elin, obanın nüfuzlu şəxslərindədir.

Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısı
Siyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısıSiyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısıSiyəzən Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov - Nümunəvi icra başçısı

Oxşar xəbərlər