Bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi inkişaf davamlı olaraq yüksələn xətt üzrə gedir

Bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi inkişaf davamlı olaraq yüksələn xətt üzrə gedir Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin tükənməz potensialı xalqlarımız arasındakı milli, mədəni və dərin tarixi əlaqələrə söykənmişdir. Təsadüfi deyil ki, dövlət müstəqilliyimizi ilk tanıyan məhz Türkiyə Cümhuriyyəti olmuşdu. Bu, başqa cür ola da bilməzdi! Qarşılıqlı münasibətlər, ümumi dil, ümumi mədəniyyət, ağır və xoş günlərdə daim birgə olma hər iki dövləti sarsılmaz tellərlə bir-birinə çoxdan bağlamışdı. Bununla belə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı iqtisadi əlaqələrin qurulması Azərbaycanın sovet imperiyasının əsarətindən xilas olması ilə eyni vaxta düşür.

Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında ilk iqtisadi saziş 1992-ci ildə Ankarada imzalanmış “Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında Saziş” olmuşdur. Lakin müasir Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinin tarixi XX əsrin 90-cı illərin əvvəllərindən başlayır. Bu o zamanlar idi ki, ölkəmiz ərazi iddiaları ilə çıxış edən bədnam qonşularımızın hərbi təcavüzü qarşısında dərin iqtisadi və siyasi böhran yaşayırdı. Yenicə müstəqilliyini əldə etmiş dövlətə qarşı elan olunmamış müharibə və düşmən havadarlarının məkrli siyasəti xaqımızı çox ağır aqibətlə üz-üzə qoymuşdu. Belə bir şəraitdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi həqiqətən də xalqın qurutuluşu idi. Ölkənin vəziyyətini real qiymətləndirən Heydər Əliyev Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə “Bir millət-İki dövlət” tezisi ilə yeni rəng qata bilmişdi.

Türkiyənin Azərbaycan iqtisadiyyatında rolu əvəzedilməzdir. XXI ərsin əvvəllərində respublikamızın siyasi sükanını uğurla idarə edən Prezident İlham Əliyev də ölkələrimiz arasındakı iqtisadi potensialı yüksək qiymətləndirə bildi. Məhz İlham Əliyev Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadi imkanlarını ortalayan ideyaları artıq öz işini görən nəhəng iqtisadi layihələrə çevirə bilmişdir.

Bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi inkişaf davamlı olaraq yüksələn xətt üzrə gedir. Türkiyə Azərbaycanın ən iri həcmli iqtisadi partnyorudur. Türkiyə həmçinin Azərbaycana investisiya qoyan ən böyük iqtisadi tərəfdaşdır. Türkiyə iş adamları Azərbaycanın iqtisadi potensialına inam nümayiş etməkdə davam edirlər. II Qarabağ müharibəsində Türkiyə Respublikasının Azərbaycanı dəstəkləməsi Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətləri daha yüksək səviyyəyə qaldırmışdır.

Xalqlarımız arasındakı qardaş münasibətlər əlaqələrin sarsılmazlığına xidmət edir. Prezident İlham Əliyev özü də qeyd etmişdir ki, ölkələrimiz arasındakı sıx münasibətlər azad olunmuş torpaqların dirçəldilməsində və infrastrukturun yenidən qurulmasında Türkiyə şirkətlərinin müstəsna rolu olacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan və Türkiyə arasında iqtisadi münasibətlərin potensial imkanları tükənməzdir.

Maştağa qəsəbəsi, 28 nömrəli tam orta məktəbin təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini, tarix müəllimi Gülsən Soltanova

Oxşar xəbərlər