Hüseyn Qaraşov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır

Hüseyn Qaraşov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır Müəllimlər yeni cəmiyyət quruculuğunun memarlarıdır. Hər birimizin layiqli vətəndaş kimi yetişməyində müəllimlərimizin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur.

Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə müəllim əməyini yüksək qiymətləndirmiş, müəllim haqqında xoş sözlər söyləmişdir. O, öz müəllimlərini minnətdarlıqla xatırlayar, onların xidmətləri haqqında ürəkdolusu danışardı. Heydər Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə həmişə müəllimə hörmət və ehtiramla yanaşmış, onların maddi vəziyyətinin, rifah halının yaxşılaşdırılması qayğısına qalmışdır. O, deyirdi: "Hər birimizdə müəllimin hərarətli qəlbinin bir zərrəciyi vardır. Məhz müəllim doğma yurdumuzu sevməyi, hamının rifahı namınə vicdanla işləməyi müdrikliklə və səbirlə bizə öyrətmiş və öyrədir".

Bu gün məktəblərimizdə bu qiymətə layiq olan, öz sənətini ürəkdən sevən, yüksək peşəkarlığı ilə fərqlənən, cəmiyyətin onların qarşısında qoyduğu vəzifəni - hərtərəfli biliyə, onları tətbiq edə bilmək qabiliyyətinə, yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik nəsil tərbiyələndirmək vəzifəsini şərəflə yerinə yetirən müəllimlər çoxdur.

Bir çox sənət və peşə sahiblərindən fərqli olaraq müəllimlərin peşə bayramlarının dunya miqyasında qeyd olunması müəllimlik sənətinin başqa peşə və sənətlərdən yüksəkdə durduğunu, müəllimlərin bütün millət və xalqlar arasında böyük hörmətə və nüfuza malik olduqlarını sübut edir. Bu il də 5 Oktyabr - Beynəlxalq Müəllimlər günü ilə əlaqədar Azərbaycan təhsilinin inkişafında xidmətlərinə görə bir qrup müəllimə fəxri adlar və “Tərəqqi” medalı verilib.


İnsan öz əqidəsini elan kimi divardan asmamalıdır. Hüseyn Qaraşovu tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün ərz edim ki, o vətəni, dövləti, xalqı uğrunda tər tökən əqidə adamıdır.

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru Hüseyn Qaraşovdur.

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru Hüseyn Qaraşov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Hüseyn Qaraşov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Hüseyn Qaraşov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Qanuninfo.az olaraq sorğu apardıq ağız dolusu Hüseyn Qaraşovdan danışdılar yaxşı ki, Hüseyn Qaraşov Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru təyin olunub… Hüseyn Qaraşov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Hüseyn Qaraşov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Hüseyn Qaraşovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Hüseyn Qaraşov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Hüseyn Qaraşov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Hüseyn Qaraşov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Hüseyn Qaraşovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Hüseyn Qaraşov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Hüseyn Qaraşov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektoru kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Hüseyn Qaraşov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Hüseyn Qaraşovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

1949-cu ildə anadan olmuşdur. 1972-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirmişdir.

Əmək fəaliyyətinə fəhləlikdən başlamış, komsomol işində çalışmış, 1978-ci ildən Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının təhsil müəssisəsində metodist, direktor müavini, direktor vəzifələrində işləmişdir. 2006-cı ildən Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının rektorudur. Sosiologiya elmləri doktorudur. 4 kitab, bir çox metodiki vəsait və elmi məqalələrin müəllifidir. AHİK-in Məjlis üzvüdür.

2005-ci ildə Azərbayjan Respublikası Prezidentinin sərənjamı ilə «Tərəqqi» medalı ilə, 2009-cu ildə AHİK-in «Həmkarlar ittifaqında xidmətlərinə görə» medalı ilə, 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin «Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi» döş nişanı ilə təltif olunmuşdur.

AZƏRBAYCAN ƏMƏK VƏ SOSİAL MÜNASİBƏTLƏR AKADEMİYASI

Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası ali təhsilli mütəxəssis hazırlığını və həmkarlar ittifaqı kadr və fəallarının ixtisaslarının artırılması və yenidən hazırlanması vəzifəsini həyata keçirən müasir təhsil mərkəzidir.

Keçmiş SSRİ-nin Həmkarlar İttifaqları Hərəkatı Ali Məktəbinin 1962-ci ildə Bakı Tədris-Məsləhət Məntəqəsi yaradılmışdır. Həmin məntəqə 1998-ci ildə Rusiya Federasiyası Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasının Bakı Filialına çevrilmişdir. 2006-cı ildə isə Filialın bazasında müstəqil ali təhsil müəssisəsi – Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası yaradıldı. Akademiya ali təhsilli mütəxəssis hazırlamaq üçün Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində Dövlət qeydiyyatına alınmış, onun fəaliyyətinə Təhsil Nazirliyi tərəfindən lisenziya verilmişdir.

500 nəfərə yaxın tələbənin təhsil aldığı Akademiyada 57 nəfər professor-müəllim heyəti çalışır. Onların 31 nəfəri elmlər namizədi - dosent, 5 nəfəri elmlər doktoru, professordur.

Akademiyanın əməkdaşlari Təhsil Nazirliyı və Elmi Şura tərəfindən tövsiyə olunan onlarla tədris proqramları, dərslik, dərs vəsaiti və metodiki tövsiyələr hazırlamışlar.

Kadr və fəalların ixtisaslarınınn artırılması və yenidən hazırlanmasi həmişə Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının diqqət mərkəzində olmuşdur. Akademiyada bu vəzifəni xüsusi şöbə yerinə yetirir və burada həmkarlar ittifaqının aparat işçiləri, sədr və fəallarının bütün kateqoriyaları üzrə ixtisaslarının artırılması həyata keçirilir.

Tədris kursları 3, 5, 10 günlük təşkil olunur.

Akademiyada Tələbə - Gənclər, Tələbə həmkarlar ittifaqı təşkilatları və Tələbə-Elmi Cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Tələbələrin elmi-praktik konfranslarının, müsabiqələrinin keçirilməsinə, onların elmi-tədqiqat işlərinə Tələbə-Elmi Cəmiyyəti vasitəsilə cəlb olunmasına xüsusi fikir verilir.

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsinin birgə tədbiri olan ali məktəb tələbələrinin fənn olimpiadalarında, eləcə də digər ali məktəblərdə keçirilən elmi-praktik konfranslarda Tələbə-Elmi Cəmiyyətinin üzvləri fəal iştirak edirlər.Akademiyanın strukturu

• Akademiyaya ümumi rəhbərliyi mövcud qaydada təşkil olunmuş və rektorun başçılıq etdiyi Elmi Şura həyata keçirir.

• Fakültələr:

- İqtisadiyyat və inzibati idarəetmə;

- Maliyyə;

• İxtisaslar:

- İqtisadiyyat;

- Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi;

- Maliyyə;

- Mühasibat uçotu və audit;

- İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi.

• Kafedralar:

- Ümumi humanitar və sosial fənnlər;

- Ümumi riyaziyyat və təbiət elmləri fənnləri;

- Sosial tərəfdaşlıq və həmkarlar ittifaqı hərəkatı;

- Maliyyə;

- Mühasibat uçotu və audit;

- Ümumi iqtisadiyyat;

- Dillər;

- Menecment və hüquqi tənzimləmə.

• Şöbələr:

- Tədris;

- İnformasiya texnologiyaları və kompüter sistemləri;

- Həmkarlar ittifaqları kadr və fəallarının ixtisasartırma və yenidən

hazırlanması;

- Ümumi;

- Mühasibatlıq.

- İnzibati təsərrüfat.

• Kitabxana.
Tədris prosesinin informasiya və metodiki təminatı kitabxana, kompüter texnikası vasitəsilə həyata keçirilir.

Akademiyanın kitabxanası öz fondunu ali məktəbin profilinə uyğun komplektləşdirir, professor-müəllim, tələbə heyətini elmi ədəbiyyatla, dərslik, dərs vəsaiti, dövri nəşrlə təmin edir. Kitabxanada 2 oxu zalı fəaliyyət göstərir. Akademiyanın kitabxanası Prezidentin İşlər İdarəsinin, Milli kitabxana, Universitet kitabxanaları, Milli Arxiv kitabxanaları ilə əməkdaşliq edir.

Akademiyada “İnformasiya texnologiyaları və kompüter sistemləri” şöbəsi, iki kompüter auditoriyası fəaliyyət göstərir. Kompüterlər İNTERNET şəbəkəsinə qoşulmuşdur.

Şöbənin əməkdaşları tərəfindən İnformatika və ona yaxın fənnlərin tədrisinə dair müxtəlif tədris-metodiki vəsaitlər, proqramlar və dərs vəsaitləri hazırlanıb çap edilmişdir. Şöbə TQDK, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti, AMEA-nın İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu ilə əməkdaşliq edir.

Oxşar xəbərlər