Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır

Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır
Həmkarlar ittifaqlarının başlıca vəzifələrindən biri əmək adamlarının hüquqlarını və mənafeyini qorumaqdır.

H.Əliyev


İnsan öz əqidəsini elan kimi divardan asmamalıdır. Səttar Möhbalıyevi tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün ərz edim ki, o vətəni, dövləti, xalqı uğrunda tər tökən əqidə adamıdır.

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, millət vəkili Səttar Möhbalıyevdir.

Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, millət vəkili Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Səttar Möhbalıyev kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Səttar Möhbalıyevdən danışdılar yaxşı ki, Səttar Möhbalıyev Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, millət vəkilidir təyin olunub… Səttar Möhbalıyev öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Səttar Möhbalıyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Səttar Möhbalıyevi heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır

Səttar Möhbalıyev böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Səttar Möhbalıyev yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Səttar Möhbalıyev ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Səttar Möhbalıyevin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Səttar Möhbalıyev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri, BHİK-in və Pan Avropa Regional Şurasının vitse-prezidenti, millət vəkili kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Səttar Möhbalıyevi dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.


Səttar Möhbalıyev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır

Oxşar xəbərlər