Azərbaycan və Türkiyə hər zaman, hər məsələdə bir-birinin dəstəyini hiss edib

Azərbaycan və Türkiyə hər zaman, hər məsələdə bir-birinin dəstəyini hiss edib Dövlətimizin yenidən müstəqillik əldə etməsindən sonra qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə qarşılıqlı iqtisadi və mədəni əlaqələr formalaşmağa başladı. Belə ki, ilk qarşılıqlı razılaşma 1 noyabr 1992 tarixində Azərbaycan və Türkiyə arasında Ankarada “Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq haqqında Saziş” oldu. Müqavilənin imzalanması bir millət olan iki dövlətin möhkəm iqtisadi bağlar ilə yaxınlaşmasına şərait yarandı. Ancaq iqtisadi münasibətlərin dərinləşməsi prosesi məhz ulu öndərin adı ilə bağlıdır. 22 may 1992-ci ildə Heydər Əliyevin Naxçıvana rəhbərliyi dövründə “Ümid körpüsü” istismara verildi. Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadadan çıxması, Azərbaycanın blokadadan çıxmasına və geniş iqtisadi əlaqələrin yaranmasına vəsilə oldu. 1993-cu ildə xalqın tələbi ilə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı qonşu ölkələrlə iqtisadi əlaqələrin yaranmasına geniş imkanlar yaratmış oldu və Türkiyə ilə əlaqələrin genişləndirilməsi dövlətin əsas prioritet məsələsinə çevrildi.

Bu gün Azərbaycan və Türkiyə arasında müxtəlif sahələr üzrə təsis edilmiş bir sıra birgə mexanizmlər fəaliyyət göstərməkdədir. Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurası, Azərbaycan-Türkiyə Hökumətlərarası Müştərək İqtisadi Komissiya, Kənd Təsərrüfatı İcra Komitəsi, Quru Nəqliyyatı Birgə Komissiya, Gömrük Məsələləri üzrə Birgə Komitə kimi iqtisadi mexanizmlər yaradıldı. Ölkəmizin regional iqtisadi əməkdaşlığa verdiyi böyük əhəmiyyət və trans-regional infrastruktur layihələrində fəal iştirakının nəticəsi olaraq, iki ölkə arasında beynəlxalq əhəmiyyətli bir sıra regional layihələr həyata keçirilmiş və hal-hazırda reallaşdırılmaqdadır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri (BTC), Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (BTƏ), Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti (BTQ), Trans-Anadolu təbii qaz boru xətti (TANAP) layihələri bu baxımdan ən yaxşı nümunələrdir. 13 iyul 2006 tarixində Türkiyənin Ceyhan limanında Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft boru kəmərinin rəsmi açılış mərasimi keçirilmişdir. Bundan sonra 2007-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri (BTƏ) istismara verildi. Nəqliyyat infrastrukturunun diversifikasiyası, beynəlxalq yük və sərnişin daşımalarının ölkələrimizin ərazisindən tranzitinin daha da artırılması, regional əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi baxımından Azərbaycan və Türkiyə üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edən hadisələrdən biri ölkələrimizin rəhbərlərinin təşəbbüsü və iradəsi ilə “Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmiryolu xətti” layihəsinin reallaşdırılması olmuşdur. Bu layihə region ölkələrinə geniş yükdaşıma imkanları yaratdı. Şərq-Qərb dəhlizi üzərində Azərbaycan önəmli mövqeyə sahib oldu. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi layihələr dünya miqyasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir və regionun inkişafında vacıb yerə malikdir. Azərbaycan hökümətinin həyata keçirdiyi iqtisadi siyasət iqtisadiyyatın bütün fəaliyyət növlərində intibaha səbəb oldu. Müstəqillik dövründə ən yüksək inkişafa nail olmaq üçün bütün imkanlardan səmərəli istifadə olundu. Türkiyənın iqtisadi inkişafının xüsusiyyətləri yeni müstəqillik qazanmış dövlətimizdə tədbiq olundu və iqtisadi göstəricilər surətlə yaxşılaşmağa başladı. Qısa müddət ərzində artıq dünyada dövlətimizin iqtisadi inkişafı yeni modelə çevrildi. Dünyada iqtisadi inkişafın “Azərbaycan modeli” adlı yeni inkişaf termini iqtisadiyyat elminə daxil oldu.

Gülarə İsmayılova, 107 saylı orta məktəbin psixoloqu

Oxşar xəbərlər