Aydın Polat bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir!

Aydın Polat bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Aqil insanlar haqqında hələ qədim dövrlərdən belə bir fikir formalaşmış və bu günə kimi gəlib çıxmışdır.

Dillər əzbəri olan bu fikir belədir. Ağıllı adam düşdüyü çətinliklərdən hər zaman çıxış yolu tapır. Aqil adam isə ümumiyyətlə heç bir çətinliyə düşmür. Bəli, hazırkı dönəmdə belə insanlara nadir hallarda rast gəlinir. Son illərdə baş verənlərin yekununda diqqət çəkiləsi xəyli problematik situasiyalar var ki, günümüzdə dərhal həllinə çalışmalı və daha geniş miqyasda yayılmasına imkan vərilməməlidir.

Elə insanlar var ki, onların həyatı, fəaliyyəti elinə, xalqına, vətəninə xidmətə həsr olunur. Müdriklər demişkən, "xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür". Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Polat Yol Yapı” şirkətinin rəhbəri Aydın Polatdır.

Belə bir deyim var: Hər hansı vəzifə kürsüsü insan üçün həm də özünüifadə və özünütəsdiq vasitəsidir. Bu mənada, Polat Yol Yapı” şirkətinin rəhbərlik fəaliyyətinə ilk gündən işində layiqli xidmət vasitəsi kimi yanaşaraq ona göstərilən etimadı layiqincə doğrultmağa çalışdı.


“Polat Yol Yapı” şirkətinin rəhbəri Aydın Polat - Polat Yol Yapı San. və Tic. A.Ş. beynəlxalq səviyyədə milli bazar mövqeyini və onun maliyyə və texniki infrastrukturunu, birikmiş bilik və təcrübəsini, korporativ mədəniyyətini və 1975-ci ildə yaranandan bəri əldə etdiyi dəyərləri nəzərə alaraq, dünya səviyyəli bir üstünlük təşkilatı halına gətirmişdir.

Şirkətimiz ənənəvi elementlərlə inteqrasiya olunmuş korporativ idarəetmə yanaşması ilə ön plana çıxır; milli və beynəlxalq arenalarda üstünlük təşkil edən bir marka halına gəlmişdir. Ailəmizin və üç işçi peşəsinin bir dam altında ən yaxşı şəkildə qarışa biləcəyi ailə, hədəf təşkilatı, korporativ idarəetmə yanaşması və geniş maşın parkı ilə beynəlxalq biznes dairələrində yüksək qiymətləndirilmiş güclü bir iş ortağı kimi qəbul edilir.

Biz gücümüzü hər şeydən əvvəl sahib olduğumuz dəyərlərdən alırıq. Bundan əlavə, peşəkar idarəetmə komandamız və bütün işçilərimiz son informasiya texnologiyaları və tikinti texnikası, maşın parkı, güclü maliyyə quruluşu və standartlara, keyfiyyətə, ətraf mühitə və təhlükəsizliyə əsaslanan insan və təbiətə yönəldilmiş siyasət güclərimizin mənbəyindən istifadə edirlər.

Polat Yol Yapı, son yönetim ve tikinti teknolojilerini istifadə edərək rahat, çağdaş ve güvenli bir yaşam ortamının sağlanması, iş anlayışının özünü oluşturur. Şirkətimiz bu əsas anlayışa uyğun olaraq öz öhdəliklərini vaxtında və tam şəkildə yerinə yetirmişdir və keyfiyyəti-ətraf mühitin mühafizəsi sahəsində beynəlxalq standartlara uyğun olan keyfiyyət standartı sənədləri, insan və təbiətə həssas siyasətlər ilə ziddiyyət təşkil etmişdir.

Azərbaycan, Mərakeş və Omanda sərhədlərimizdən kənarda fəaliyyət göstərən şirkətimiz, fəaliyyət göstərən bölgələrin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına kömək edən bir çox alt və üst quruluş layihəsini həyata keçirmişdir və gələcək dövrlərdə genişləndirilməsi məqsədi ilə daha da inkişaf etmək niyyətindədir. Bölgənin ictimai və mədəni fakturasına və bütün qanuni tənzimləmələrə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən ölkələrdə, bölgə xalqı ilə xidmət anlayışı və qlobal bir şirkətin məlumatlandırılması ilə işləyirik.

Biz hədəflərimizə çatmaq üçün prinsiplərimizə və dəyərlərimizə görə irəliləyirik. Ticarətə sərfəli bir şirkət olmağımızdan əlavə, məhsuldar bir şirkət olmaq və yaxşı sabahları qurmaq üçün bütün gücümüzlə çalışırıq

Oxşar xəbərlər