Qağaməli Seyfullayev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir!

Qağaməli Seyfullayev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Hər bir şəxs özünün keçdiyi həyat yoluna nəzər salanda, unudulmaz və xoş xatirələrə dönmüş anlarını, günlərini xəyalından keçirəndə istər-istəməz kimlərlə ünsiyyət saxladığı, kimlərlə yoldaşlıq və dostluq etdiyi insanlar göz önünə gəlir. Elə insanlar var ki, onların həyatı, fəaliyyəti elinə, xalqına, vətəninə xidmətə həsr olunur. Müdriklər demişkən, "xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür". Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, “Neftqaztikinti” trestinin müdiri Qağaməli Seyfullayevdir.

"Neftqaztikinti" tresti SOCAR-ın müəssisə və təşkilatları tərəfindən həyata keçirilən neft-qaz əməliyyatları çərçivəsində dərin, dayaz dəniz neft-qaz yataqlarında və quruda təmir və tikinti-quraşdırma işlərinin yerinə yetirilməsi məqsədilə "Azərdənizneftinşaat" (1949-cu ildə təsis edilmişdir) və "Xəzərdənizneftqaztikinti" (1979-cu ildə təsis edilmişdir) trestlərinin bazasında yaradılmış və həmin qurumların hüquqi varisidir.

Dünya praktikasında ilk dəfə açıq dənizdə neftin hasilatı, hazırlanması və sahilə nəqli Xəzər dənizinin "Neft Daşları" rayonu ilə bağlıdır. Dünyada ilk dəfə olaraq 1949-cu ildə trest tərəfindən Neft Daşlarında kompleks tikinti işləri aparılmış, ümumi sahəsi 8 hektar olan süni ada salınmış, estakada və meydançaların tikintisinə başlanılmışdır.


“Neftqaztikinti” trestinin müdiri Qağaməli Seyfullayev peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Qağaməli Seyfullayev bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Qağaməli Seyfullayev kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Qağaməli Seyfullayevdan danışdılar yaxşı ki, Qağaməli Seyfullayev “Neftqaztikinti” trestinin müdiri təyin olunub… Qağaməli Seyfullayev öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Qağaməli Seyfullayev Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Qağaməli Seyfullayevi heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Qağaməli Seyfullayev böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Qağaməli Seyfullayev yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Qağaməli Seyfullayev ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Qağaməli Seyfullayevin böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Qağaməli Seyfullayev insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Qağaməli Seyfullayev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun “Neftqaztikinti” trestinin müdiri kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Qağaməli Seyfullayev özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Qağaməli Seyfullayevi dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.


Qağaməli Seyfullayev bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir!

Oxşar xəbərlər