Peşəkarlıq və vətənə sadiqlik

Peşəkarlıq və vətənə sadiqlik 1993-cü ilin may-iyun aylarında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi, xaos hökm sürürdü. Bu da heç şübhəsiz ki, müstəqilliyin itirilməsi təhlükəsini yaratmışdı. Belə bir vəziyyətdə Azərbaycan xalqı ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gətirilməsi tələbini irəli sürdü və ölkənin o dövrkü rəhbərliyi də onu Bakıya dəvət etməyə məcbur oldu. Beləliklə, 1993-cü ilin 15 iyun tarixində ulu öndər Heydər Əliyev xalqın təkidli tələbi ilə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin sədri seçildi, iyunun 24-də isə Milli Məclis Prezident səlahiyyətlərinin Ali Sovetin sədri Heydər Əliyevə verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bununla da ədalətin və milli iradənin təntənəsi olaraq bütün hadisələr dövlətin nəzarəti altına götürüldü, xalqın iradəsinə tabe edildi.
Ulu öndər Heydər Əliyev Ali Sovetin sədri kimi ilk gündən parlamentarizm ənənələrinə sadiq qalaraq aşkarlıq prinsipinə üstünlük verdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü il iyunun 24-dən oktyabrın 3-dək Ali Sovetə rəhbərlik etdiyi dövrdə parlamentarizm ənənələri yeni nəfəs, yeni qüvvə aldı. Cəmi 4 ay Ali Sovetin sədri vəzifəsində çalışsa da, Heydər Əliyev bu qısa müddətdə parlamentin ruhunu kökündən dəyişdi, Milli Məclisə siyasi mədəniyyət gətirdi. Onun iclası aparmaq tərzi, fikirlərini dəqiq əsaslandırması, çıxışların məğzini tutmaq bacarığı, qiymətli fikirləri ümumiləşdirmək qabiliyyəti özlüyündə parlamentin üzvləri üçün yeni bir örnək, əsl parlamentarizm məktəbi idi.
“Müstəqilliyin ilk illərində xalqımız qarşıya çıxan çətin problemlərin həllini, xilaskarlıq missiyasını Heydər Əliyevdə görürdü. Ulu Öndər bir ictimai-iqtisadi formasiyadan digərinə keçid dövründə respublikanın qarşısında duran strateji vəzifə və hədəfləri məharətlə müəyyənləşdirmişdi. Sirr deyil ki, Ümummilli Lider hakimiyyətə gəlişinin ilk illərindən etibarən ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bərpası istiqamətində gərgin iş apardı, ölkədəki qeyri-qanuni silahlı dəstələr zərərsizləşdirildi, respublikamızın sosial-iqtisadi yüksəlişinə yol açan ən mühüm amil kimi cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitlik bərqərar edildi. Bütün bu uğurların da səbəbi ondan ibarətdir ki, bütün həyatını xalqa sədaqətlə xidmətə həsr etmiş Ulu Öndər öz titanik fəaliyyətində həmişə xalqa arxalanıb, ən çətin anlarda ona müraciət edib, xalq da heç vaxt ondan öz dəstəyini əsirgəməyib”.

Sabunçu rayonu, 80 №-li tam orta məktəbin
direktoru Təranə Müzəffərova

Oxşar xəbərlər