Qaraxan Əkbəroğlu

Qaraxan Əkbəroğlu

Əslən Qərbi Azərbaycanın Pəmbək mahalının Hamamlı bölgəsinin Qursalı kəndindən olan Avstriyanın Vyana şəhərində yaşayan Dünya Şairlər və Yazıçılar İttifaqının Prezidenti, dəyərli dostum Qaraxan Yaqubovun FACEBOOK-da bir şeirini oxudum. Şeirə aşıqlar dilincə desək bir QABAQ yazdım.
Qaraxan Yaqubov:
Etibar eylədim qohum-qardaşa,
Özüm öz başıma döyürəm indi.
Atama, anama, doğma yurduma
Yuxuda baş çəkib dəyirəm indi.
Yusif Ağbulaqlı:
Əgər etibarsız olarsa ətraf
Keçənə güzəşt de, döz, eybi yoxdu.
Ata, ana, yurd sevgisi çin olsun,
Hələlik yuxuda gəz, eybi yoxdu.
Qaraxan Yaqubov:
Çörək verdiklərim qəlbimi üzdü,
Ürəyim möhkəmmiş acıya dözdü.
Ürək o ürəkdi, göz də o gözdü,
Əvvəlki gülərüz deyiləm indi.
Yusif Ağbulaqlı:
Çörək itirəni gəz nə soraqla,
Qəlbini ədəbə, ərkana bağla.
Sən təmiz duyduğun yolunu saxla,
Pozular hərdənbir iz, eybi yoxdu.
Qaraxan Yaqubov:
Vaxt var idi mən dağlarda gəzərdim,
Doğma el-obamda yox idi dərdim.
Yoxuşa qalxanda dik yeriyərdim,
Düz yolda belimi əyirəm indi.
Yusif Ağbulaqlı:
Sevinci soraqla, kədəri unut,
İnşallah qovuşar doğma oba, yurd.
Pak vicdan önündə başını dik tut,
Yol olsun yoxuş, ya düz, eybi yoxdu.
Qaraxan Yaqubov:
Çay üstündən hoppanaraq keçərdim,
Bulaqlardan suyu soyuq içərdim.
Ayda neçə dəfə kabab çəkərdim,
Şorba, borşu zorla yeyirəm indi.
Yusif Ağbulaqlı:
Baxma bizə qara əllər sədd çəkib,
Sevinəsən türk dünyası birləşib.
Bir gün olar ana yurdda əyləşib,
Yeyərsən bal, qaymaq--üz, eybi yoxdu.
Qaraxan Yaqubov:
Bilməzdin qəm-qüssə nədir, Qaraxan?--
Neçə ki var idi atanla, anan.
Nə şeir yazmazdım, nə də ki roman,
Dərdimi şeirlə deyirəm indi.
Yusif Ağbulaqlı:
Yusif Ağbulaqlı dedi: qulaq as,
Bütün varlığınla gülərsən, qardaş.
Sevincdən yazacan bir vaxt başabaş,
Hələlik kədərli söz eybi yoxdu.
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu
Qaraxan Əkbəroğlu

Oxşar xəbərlər