Bürhan Həmidov: Akkord Azərbaycan Respublikasının iqtisadi gücünün artırılması, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yolunda dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl siyasətə öz dəstəyini verir

Bürhan Həmidov: Akkord Azərbaycan Respublikasının iqtisadi gücünün artırılması, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yolunda dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl siyasətə öz dəstəyini verir

Bizim prinsiplərimiz təhlükəsizlik, sağlamlıq və ətraf mühit məsələləri kimi həssas mövzulara olan yanaşmamızı tənzimləyir. Eyni zamanda, bu prinsiplər bizə etimad göstərən insanlara göstərdiyimiz münasibəti müəyyən edir.

Rəhbər prinsiplər aşağıdakılardır:

Müştərilər, işçilər və ümumilikdə cəmiyyət qarşısında olan öhdəliklərimizin yerinə yetirilməsi;
Biznesimizin bütün aspektlərini mükəmməlik və peşəkarlıq səviyyəsinə çatdırılması;
Fəaliyyət göstərdiyimiz sahənin bütün aspektlərini öyrənərək davamlı inkişaf yollarının axtarılması;
Öz biznesimizi doğru həyata keçirdiyimizdən və qərarları etik çərçivə daxilində qəbul etdiyimizdən əmin olmaq.
Müxtəlif istiqamətlər üzrə şaxələnmiş və dinamik idarəetmə bacarıqları ilə biz xidmət baxımından işimizin peşəkarlarıyıq.

Ənənəvi müqavilələrlə bərabər biz proqramlar, əməkdaşlıqlar və yaradılmış birgə müəssisələr əsasında fəaliyyət göstəririk. Sahib olduğumuz strategiya daima dəyişiklərə və yeni ideyalara açıqdır, o cümlədən fəaliyyətin bütün sahələrində ortaq əməkdaşlığa istiqamətlənən yanaşmanı dəstəkləyir.

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, «Akkord Sənaye Tikintisi İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin Baş icraçı direktoru Bürhan Həmidovdur.Müasirliklə milliliyin vəhdətindən doğan yeni və təhlükəsiz tikililər yaratmaqla Azərbaycanın tikinti tarixində iz qoyan “Akkord”un əsas məqsədi mühüm əhəmiyyətli yerli və regional layihələrdə uğurla iştirak etməklə yanaşı, beynəlxalq miqyaslı inşaat-tikinti bazarında da rəqabətə davamlı transmilli korporasiya kimi fəaliyyətini davam etdirmək və daha da genişləndirməkdir.

Bizim missiyamız infrastruktur, sənaye, neft və qaz, yanacaq və daşınmaz əmlak tikintisi üzrə mühüm işləri həyata keçirmək və gənc nəsillər üçün əmin irs təmin etməkdən ibarətdir.

Akkord Azərbaycan Respublikasının iqtisadi gücünün artırılması, sosial rifahın yaxşılaşdırılması yolunda dövlətin həyata keçirdiyi ardıcıl siyasətə öz dəstəyini verir və bu istiqamətdəki fəaliyyətini bundan sonra da tam gücüylə davam etdirməkdə qərarlıdır.

«Akkord Sənaye Tikintisi İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin Baş icraçı direktoru Bürhan Həmidov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.

Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Bürhan Həmidov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Bürhan Həmidov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Bürhan Həmidovdan danışdılar yaxşı ki, Bürhan Həmidov «Akkord Sənaye Tikintisi İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin Baş icraçı direktoru təyin olunub… Bürhan Həmidov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Bürhan Həmidov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Bürhan Həmidovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Bürhan Həmidov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Bürhan Həmidov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Bürhan Həmidovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibindədi!

Bürhan Həmidov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Bürhan Həmidov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun «Akkord Sənaye Tikintisi İnvestisiya Korporasiyası» ASC-nin Baş icraçı direktoru kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Bürhan Həmidov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Bürhan Həmidovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

Oxşar xəbərlər