Ruxsarə xanım Əliyeva öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir…Özəl

Ruxsarə xanım Əliyeva öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir…Özəl Kollecdə aşağıdakı ixtisaslar üzrə mütəxəssislər hazırlanır:

*Ailə və ev təhsili;

*Məktəbəqədər təlim və tərbiyə;

*Kitabxana-informasiya təminatı;

*Arxiv işi və kargüzarlığ;

*Mühasibat uçotu;

*Maliyyə işi;

*Bank işi;

*Ətraf mühitin qorunması və təbii ehtiyyatlardan səmərəli istifadə;

Kollec rəhbərliyi təşkilati məsələlərin həllinə müntəzəm nəzarət edir.

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecində şəffaf şəraitdə imtahan və kollegiumlar keçirilir. Son illər kollecin maddi-texniki bazasının yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli iş görülüb, tədrisdə istifadə olunan avadanlıqlar müəyyən qədər təzələnib, ixtisaslaşmış kompüter kabinələri yaradılıb, kabinet və sinif otaqlar yenilənib. Bütün ölkədə olduğu kimi, bu kollecdə də təhsilin məzmununda dəyişikliklər aparılıb. Kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar və istiqamətlər üzrə orta ixtisas təhsilinin standartları və buna müvafiq yeni tədris planları və proqramları hazırlanıb.


Müdriklər demişkən, "xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür". Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Ruxsarə Əliyevadır.

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Ruxsarə xanım Əliyeva vəzifəsini vicdanla yerinə yetirən, təmsilçisi olduğu dövlətin, hakimiyyətin, xalqın və prezidentin etimadını yüksək səviyyədə doğrulda bilən direktordur.


Sorğu apardıq ağız dolusu Ruxsarə xanım Əliyevadan danışdılar yaxşı ki, Ruxsarə xanım Əliyeva Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru təyin olunub… Ruxsarə xanım Əliyeva öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Bakı Dövlət İqtisadiyyat və Humanitar Kollecin direktoru Ruxsarə Əliyeva bu posta gəlmək üçün planlar qurmayıb, mübarizə aparmayıb. Əksinə onun bu posta olmasını istəyiblər…

Ruxsarə xanım Əliyeva Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Ruxsarə xanım Əliyevanı heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Ruxsarə xanım Əliyeva böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Ruxsarə xanım Əliyeva yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Ruxsarə xanım Əliyeva ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Ruxsarə xanım Əliyevanın böyüklüyü onun sadəliyində və tələbələrə insani münasibətindədi!

Ruxsarə xanım Əliyeva tələbələrə maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Oxşar xəbərlər