Adil Məmmədov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Adil Məmmədov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır! Bu gün dünya miqyasında Azərbaycanı fərqləndirən əsas cəhət ölkənin sosial-iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyada liderlər cərgəsində yer almasıdır. Azərbaycan həyata keçirdiyi islahatlarla, qeyd olunan istiqamətdə qazandığı uğurlarla beynəlxalq miqyasda ön sıralarada yer alan dövlətlərdən biri kimi xarakterizə olunur. Ölkənin sürətli inkişafı hər bir vətəndaşın həyatında da öz əksini tapır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasəti nəticəsində ölkəmiz günü-gündən çiçəklənir, qüdrətlənir.

Qobustan rayonunun inzibati mərkəzi sayılan Qobustan şəhərini paytaxt Bakıdan cəmi 1 saatlıq məsafə ayırır. Şamaxı və digər rayonlar istiqamətində hərəkət edən Azərbaycan vətəndaşları, eləcə də qonaqlar tariximizin ilk daş səhifələrini min illərlə özündə yaşadan Qobustanın mərkəzində - Qobustan şəhərində mütləq ayaq saxlayar, buradakı quruculuq nişanələri, yaşayış məntəqəsinin tarixi, zəhmətsevər insanların güzəranı, həyat tərzi ilə maraqlanarlar. Biz də elə etdik. Son illər daha da abadlaşan, inkişaf edən, geniş tikinti-quruculuq meydançasını xatırladan Qobustan şəhərini bir neçə saatlıq gəzib dolaşdıq, müşahidələrimizi, qeydlərimizi apardıq.

İnsan öz əqidəsini elan kimi divardan asmamalıdır. Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovu tanıyanlar tanıyır, tanımayanlar üçün ərz edim ki, o vətəni, dövləti, xalqı uğrunda tər tökən əqidə adamıdır.

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədovdur.

Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı Adil Məmmədov və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Adil Məmmədov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Adil Məmmədov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Adil Məmmədovdan danışdılar yaxşı ki, Adil Məmmədov Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı təyin olunub… Adil Məmmədov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Adil Məmmədov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq prezident İlham Əliyevə, dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Adil Məmmədovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Adil Məmmədov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Adil Məmmədov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Adil Məmmədov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Prezident İlham Əliyevdən nümunə götürən Adil Məmmədovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Adil Məmmədov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə və Prezidentimizə inamını artırır!

Adil Məmmədov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun Qobustan rayonu İcra hakimiyyətinin başçısı kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün işlərdə Adil Məmmədov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Adil Məmmədovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

Oxşar xəbərlər