"Nikoyl Bank"ın filialının müdiri Ənvər Həsənov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır

Müdriklər demişkən, “xalq üçün, vətən üçün yaşanan ömür əsl insan ömrüdür”. Belə insanların ömrü çətin, mənalı və şərəfli olur, başı həmişə el içində uca olur. Onlar öz xoşbəxtliyini, səadətini, varlığını vətənə, xalqa ləyaqətlə xidmətdə görür. Belə insanlar öz xalqının, millətinin mənəvi siması, genefondudur desək səhv etmərik. Tam məsuliyyət və qürurla deyə bilərik ki, belə insanlardan biri də sözün həqiqi mənasında, gözəl insan, "Nikoyl Bank"ın filialının müdiri Ənvər Həsənovdur.

"Nikoyl Bank"ın filialının müdiri Ənvər Həsənov peşəkarlığı və qayğıkeşliyi ilə seçilən insandır.
Şərəfli vəzifəyə yiyələnən Ənvər Həsənov bu işin müqəddəsliyini qoruyub saxlayır. Ənvər Həsənov kömək etdiyi hər kəsin rəğbətini qazanan insanlardandır.

Sorğu apardıq ağız dolusu Ənvər Həsənovdan danışdılar yaxşı ki, Ənvər Həsənov "Nikoyl Bank"ın filialının müdiri təyin olunub… Ənvər Həsənov öz isguzarlığı ilə tanınır və seçilir….

Ənvər Həsənov Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursuna daim sadiqdir. Heç bir təmanna güdmədən, tutduğu vəzifədən asılı olmayaraq, vəzifədə olub-olmamasından asılı olmayaraq dövlətə və dövlətçiliyimizə sabit, stabil, sadiq adamdır.

Heç bir qüvvə Ənvər Həsənovu heç vaxt əqidəsindən döndərə bilməz.

Ənvər Həsənov böyük müəllimi və idealı olan Heydər Əliyev kimi layiqli insanlara dəyər verməkdən zövq alır!

Ənvər Həsənov yüksək texniki biliyi və təhsili olan, yüksək iqtisadi, siyasi və təcrübi qabiliyyətləri olan istedad sahibidir!

Ənvər Həsənov ani və düzgün qərar qəbul edən nadir insanlardandı!

Ənvər Həsənovun böyüklüyü onun sadəliyində və insanlara insani münasibətindədi!

Ənvər Həsənov insanlara maksimum diqqət və qayğıyla yanaşır, onların problemlərini həll edərək, onların dövlətimizə inamını artırır!

Ənvər Həsənov bütün işləri yüksək professionallıqla və böyük operativliklə icra edir! Bunun sirri onun "Nikoyl Bank" kimi çoxsahəli professional olmasıyla, dövlətçiliyimizin və prezidentimizin yüksək reytinqini hər şeydən uca tutmasıyla bağlıdır!

Ona etibar edilən bütün postlarda Ənvər Həsənov özünü doğruldub. Bizdə hörmətli Ənvər Həsənovu dövlətimizə, xalqımıza şərəfli xidmətində yeni-yeni uğurlar başarılar diləyirik.

Oxşar xəbərlər